Svet šole

 

Predstavniki Priimek in ime e-pošta
Sveta staršev Mlakar Tatjana
Lisec Andrej
Malnar Pavel
Zavoda OŠ Boštanj Dernovšek Bojan
Hribar Marjetka
Felicijan Zvonka
Jazbinšek Marjana
Mrgole Brigita
Ustanovitelja Občina Sevnica Zupančič Zdenka
Kramperšek Ana
Knez Vincenc