Šolska skupnost

Cilji delovanja:

– učenci sodelujejo pri oblikovanju skupnega programa življenja in dela na šoli;

– svobodno oblikujejo in izražajo vprašanja v zvezi z delom, življenjem na šoli, ki jih vznemirjajo;

– soustvarjajo pozitivno klimo na šoli in skrbijo za dobre odnose;

– soustvarjajo kulturni utrip na šoli;

– spodbujajo učence k rednemu šolskemu delu, organizirajo prostovoljno učno pomoč;

– dajejo pobude za različne akcije in aktivnosti (dobrodelnost, solidarnost, ekologija, strategija učenja …);

– pomagajo reševati probleme, posredujejo svoje mnenje in predloge.

PROGRAM DELA za šolsko leto 2018/2019

 • izvolitev vodstva skupnosti učencev,
 • predstavitev načrta dela skupnosti učencev,
 • izvedba aktivnosti v sklopu projekta EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI,
 • izvedba dveh zbiralnih akcij STAREGA PAPIRJA v mesecu oktobru in mesecu maju,
 • izvedba aktivnosti v okviru šolskega otroškega parlamenta “ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM ” (okrogla miza, anketa, gradivo na spletu, razstava),
 • organizacija, izvedba in sodelovanje na občinskem otroškem parlamentu,
 • priprava gradiv za izvedbo ur oddelčnih skupnosti na letošnjo temo otroškega parlamenta “Šolstvo in šolski sitem”,
 • priprava in sodelovanje na novoletno-božičnem bazarju,
 • urejanje panoja z aktualnimi temami,
 • oblikovanje pobud za izboljšanje bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in sodelovanje pri uresničitvi idej,
 • zbiranje pripomb in predlogov oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dni dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola …

PREDSTAVNIKI ŠOLSKE SKUPNOSTI V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU:

Nastja Brce, 4. a

Jošt Pirc, 4. a

Maja Gobec, 5. a

Vigo Kovačič, 5. a

Ema Kmetič, 5. b

Iva Simič, 5. b

Nejc Ganc, 5. b

Lucija Redenšek, 6. a

Miha Praznik, 6. a

Lea Godec, 7. a

Alen Novšak, 7. a

Vanesa Novšak, 7. b

Lučka Zagrajšek, 7. b

Lana Simončič, 8. a

Neža Simončič, 8. a

Mark Filip Mlakar, 9. a

Tajda Šinkovec Mesar, 9. a

Marija Žugič, 9. a

Hana Cigole, 9. b

Pia Rak, 9. b

Boštanj, september 2018

Mentorici skupnosti učencev šole: Mateja Jazbec in Andreja Vrtovšek

 

 

(Skupno 70 obiskov, današnjih obiskov 1)