Šolska skupnost

Cilji delovanja:

– učenci sodelujejo pri oblikovanju skupnega programa življenja in dela na šoli;

– svobodno oblikujejo in izražajo vprašanja v zvezi z delom, življenjem na šoli, ki jih vznemirjajo;

– soustvarjajo pozitivno klimo na šoli in skrbijo za dobre odnose;

– soustvarjajo kulturni utrip na šoli;

– spodbujajo učence k rednemu šolskemu delu, organizirajo prostovoljno učno pomoč;

– dajejo pobude za različne akcije in aktivnosti (dobrodelnost, solidarnost, ekologija, strategija učenja …);

– pomagajo reševati probleme, posredujejo svoje mnenje in predloge.

PROGRAM DELA za šolsko leto 2019/2020

 • izvolitev vodstva skupnosti učencev,
 • predstavitev načrta dela skupnosti učencev,
 • izvedba aktivnosti v sklopu projekta EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI,
 • izvedba dveh zbiralnih akcij STAREGA PAPIRJA v mesecu oktobru in mesecu maju,
 • izvedba aktivnosti v okviru šolskega otroškega parlamenta “ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM ” (okrogla miza, anketa, gradivo na spletu, razstava),
 • organizacija, izvedba in sodelovanje na občinskem otroškem parlamentu,
 • priprava gradiv za izvedbo ur oddelčnih skupnosti na letošnjo temo otroškega parlamenta “Šolstvo in šolski sitem”,
 • priprava in sodelovanje na novoletno-božičnem bazarju,
 • urejanje panoja z aktualnimi temami,
 • oblikovanje pobud za izboljšanje bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in sodelovanje pri uresničitvi idej,
 • zbiranje pripomb in predlogov oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dni dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola …

PREDSTAVNIKI ŠOLSKE SKUPNOSTI V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU:

Boštanj, september 2019

Mentorici skupnosti učencev šole: Mateja Jazbec in Katja Gorišek

 

 

(Skupno 268 obiskov, današnjih obiskov 1)