Izbirni postopek

Spoštovani učenci in starši!

Poleg obveznih predmetov osnovna šola izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda in pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 1. in za učence od 4. do 9. razreda.

Izbirni predmeti se ocenjujejo. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih.

Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko, le tuji jeziki dve uri tedensko.

Vsebina izbirnih predmetov je predstavljena v tej publikaciji, objavljeni na šolskih spletnih straneh, podrobnejši učni načrti predmetov pa so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS:

Zakon o osnovni šoli določa, da učenec:

  • 7., 8. in 9. razreda izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi več, če s tem soglašajo njegovi starši;
  • 1. razred in učenci od 4. do 9. razreda izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Učenec lahko neobveznega predmeta sploh ne izbere. Za učence, ki se bodo odločili, da bodo obiskovali neobvezni izbirni predmet, bo obiskovanje pouka obvezno (odsotnost bo potrebno opravičiti), prav tako bo ocena neobveznega izbirnega predmeta enakovredna ostalim.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko. V primeru uveljavljanja obiskovanja glasbene šole namesto obiskovanja izbirnih predmetov starši podpišejo izjavo na prijavnici.

Izbirni postopek poteka preko spletne aplikacije eAsistent za starše in bo odprta od 19. do 22. aprila 2022. Za izvedbo izbirnega postopka mora imeti vsaj eden izmed staršev vsaj osnovni brezplačen paket eAsistent. Izvajali bomo le tiste predmete, za katere bo prijavljeno dovolj učencev. O tem, katere predmete bo obiskoval posamezni učenec, boste obveščeni pred koncem šolskega leta.

Prijavo izpolnite preko eAsistenta za starše najkasneje do četrtka, 29. 4. 2022.

https://www.easistent.com/starsi

Upamo, da vam bodo informacije v publikaciji, ki smo jo pripravili, v pomoč pri izbiri izbirnih predmetov. Predlagamo vam, da odločitev o izbiri skrbno pretehtate in se po potrebi posvetujete tudi z razrednikom in drugimi učitelji.

PUBLIKACIJA OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

V šolskem letu 2021/2022 se bodo učenci 4., 5. in  6. razreda šole Boštanj lahko prostovoljno vključili v pouk neobveznih izbirnih predmetov:

Pouk drugega tujega jezika se bo izvajal dve uri tedensko, pouk umetnosti, računalništva in  športa pa eno uro tedensko.

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

Za učence, ki se bodo odločili, da bodo obiskovali neobvezni izbirni predmet, bo obiskovanje pouka obvezno, in ocena neobveznega izbirnega predmeta bo enakovredna z ostalimi ocenami.

Učenci bodočega 1. razreda bodo lahko izbrali pouk angleščine – 2 uri na teden, kot neobvezni izbirni predmet, učenci 7., 8., 9. razreda pa pouk nemščine – 2 uri na teden.

POSTOPEK IZBIRE IN OBLIKOVANJE SKUPIN

Šola bo oblikovala  za učence 4., 5., 6. razreda normativno določeno število skupin  neobveznih izbirnih predmetov na šoli. V skupini za izvajanje izbirnih predmetov je lahko največ 28 učencev in najmanj 12 učencev.

V mesecu aprilu bomo izvedli postopek izbire neobveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto 2021/22

V izbirnem postopku bomo v največji možni meri upoštevali želje učencev. Če bo število učencev za določen predmet premajhno, bomo izbor uskladili z učenci individualno.

Izbirni postopek poteka preko spletne aplikacije eAsistent za starše in bo odprta od 15. do 22. aprila 2021. Za izvedbo izbirnega postopka mora imeti vsaj eden izmed staršev vsaj osnovni brezplačen paket eAsistent. Izvajali bomo le tiste predmete, za katere bo prijavljeno dovolj učencev. O tem, katere predmete bo obiskoval posamezni učenec, boste obveščeni pred koncem šolskega leta.

Prijavo izpolnite preko eAsistenta za starše najkasneje do četrtka, 29. 4. 2022.

https://www.easistent.com/starsi

Na začetku šolskega leta imajo učenci čas za popravek svoje izbire. V tem primeru se lahko vključijo v skupino, kjer je še prostor in je izbira usklajena z njihovim urnikom. Da ne bodo obiskovali neobveznega izbirnega predmeta, pa se lahko odločijo samo v primeru, da se skupina glede na normative še vedno lahko izvaja.

Vesna Vidic Jeraj, l. r.

(Skupno 1.538 obiskov, današnjih obiskov 1)