Na natečaju lahko sodelujejo učenci OŠ Boštanj in krajani Boštanja.

Anton Umek Okiški je bil pesnik, pisatelj, učitelj in urednik. Njegove pesmi so narodnobuditeljskega in verskega značaja. V svojih delih izraža spoštovanje do človeka, boga in narave. Ljubil je slovensko besedo, predvsem pa cenil svoj rodni kraj Okič, kjer je bil tudi leta 1838 rojen.

Tema literarno-likovnega natečaja je vezana na 30-letnico rojstva naše države in 150-letnico smrti pesnika Antona Umeka – Okiškega, izhodišče ustvarjanja naj bo Okiškova pesem. . .

Natečaj – navodila