Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši!

Občina Sevnica v skladu z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 6030-1/2020/88, z dne 4.11.2020, poziva  učence in dijake s prebivališčem v občini Sevnica, da se v času šolanja na daljavo prijavijo na brezplačni topli obrok.

Brezplačni topli obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije).

Učenci oz starši učenca se na topli obrok prijavijo do vključno 9. 11. 2020 do 11. ure preko sledečih kontaktov OŠ Boštanj:

sola@os-bostanj.si ali telefon 07 81 63 150.

Ob prijavi učenca prosim navedite, na katerem prevzemnem mestu boste prevzeli brezplačni topli obrok (OŠ Sava Kladnika Sevnica ali OŠ Krmelj).

Več informacij je v priloženem dopisu.

Poziv učencem za prijavo na brezplačni topli obrok

Lep pozdrav.                                                               Vesna Vidic Jeraj, ravnateljica

Dostopnost