Skoči na glavno vsebino

Pozdravljeni devetošolci, devetošolke in starši,

Ministrstvo za šolstvo je na svoji facebook strani v petek, 17. 4. 2020,  objavilo nove datume-roke za oddajo prijavnic vpis v srednjo šolo. Prijavo za vpis v srednje šole je potrebno oddati do 11. majaPrenos že oddanih prijav bo možen do 16. junija. Vpis v srednje šole bo potekal od 30. junija do 6. julija 2020. Izpiti nadarjenosti za vpis v tiste srednje šole, kjer je to potrebno, se bodo izpeljali v začetku junija.

O stanju prijav na posamezni srednji šoli oz. programu, bomo obveščeni po 11. maju 2020, na kar vas bom tudi sama opozorila. Vaše prijavnice za vpis v srednje šole smo že poslali na želene srednje šole, tako da boste tudi s strani srednjih šol obveščeni o datumih morebitnih preizkusov nadarjenosti ter datumih vpisa.

POMEMBNI DATUMI do končnega VPISA:

  • 20. 5. 2020 do 16. ure – javna objava številčnega stanja prijav (spletna stran MIZŠ)
  • med 1. 6.- 6. 6. 2020 opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnih vpisnih pogojev za program Gimnazija (š)
  • do 10. 6. 2020 – posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih ter izpolnjevanju posebnih vpisnih pogojev s strani SŠ
  • do 16. 6. 2020 do 14. ure – morebitni prenosi prijav za vpis v srednjo šolo
  • do 24. 6. 2020 – obveščanje učencev o poteku vpisa (kdaj se zglasijo na srednji šoli, kaj prinesejo s seboj …) s strani srednjih šol
  • 26. 6. 2020 do 16. ure – javna objava o omejitvah vpisa in morebitnih spremembah obsega razpisanih mest za vpis v SŠ
  • med 30. 6. – 6. 7. 2020vpis in izvedba 1. izbirnega kroga na srednjih šolah z omejitvijo vpisa

Več si lahko pogledate na spodnjih povezavah:

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Razpis-2020-21/SKLEP-nov-rokovnik-za-vpis-v-20-21.pdf

 

Dostopnost