Skoči na glavno vsebino

ORGANIZACIJA DELA  OB PREKINITVI IZVAJANJA VIZ DEJAVNOSTI V OŠ BOŠTANJ – NAVODILA

Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID19, je v vzgojno izobraževalnih zavodih na podlagi sklepa Vlade RS št. 18100-7/2020/2 in odredbe ministra za zdravje, začasno prepovedano zbiranje ljudi v šolah. To pomeni, da se vzgojno izobraževalna dejavnost ne bo izvajala fizično v vrtcih in šolah.

Navodila za starše in učence:

Učencem bomo v času zaprtja šole omogočili pouk na daljavo, ki bo potekal preko šolske spletne strani, od 23. 3. 2020. Učenci bodo dnevno dobili informacije o delu. Učenje na daljavo bo potekalo glede na urnik.

Navodila za delo bodo vsak dan objavljena na spletni strani šole, do 8.00. Učenci so dolžni redno spremljati navodila učiteljev in razrednika ter sproti opravljati svoje obveznosti. Na voljo bodo imeli vsak dan učiteljevo pomoč, v času med 8.00 in 12.00, preko elektronske pošte.

Starše prosimo, da poskrbite za redno opravljanje učenčevih obveznosti. Prosimo tudi, da aktivirate kode, ki omogočajo pouk na daljavo preko eAsistenta – prejeli ste jih po pošti.

Pouk bomo izvajali pri vseh predmetih.

Tako učenje bo za vse nas velik izziv. Najpomembneje v teh dneh je, da poskrbimo za svoje zdravje. Bodite veliko zunaj, na svežem zraku in upoštevajte priporočila NIJZ.

Vse dobro!

Ravnateljica Vesna Vidic Jeraj

P. S.

Ustvarili bomo posebno spletno stran z vsemi navodili za starše in učence, povezava bo na šolski strani, z vsemi navodili in kontaktni podatki učiteljev. Zaenkrat se zdi, da bomo komunicirali preko e-asistenta, zato še enkrat prosim, da aktivirate kode.

benjamin.drzanic@os-bostanj.si

Dostopnost