Skoči na glavno vsebino

Preko zbirke številnih izdaj Levstikovega Martina Krpana, ki je osebna zbirka gospoda Antona Zakrajška, knjižnica OŠ Boštanj gosti junaka prve slovenske umetne pripovedke. Ta je izpod peresa utemeljitelja slovenske povesti nastala leta 1858.

Razstavo krasi 39 razstavljenih knjig ter nekaj neknjižnega gradiva – glinen kip Martina Krpana (delo Ane Češarek), bronasta stenska plastika (delo Toneta Kralja), vinilna plošča, CD plošči, kaseti ter e-knjiga v papirni kopiji.

Najstarejša izdaja gostujoče zbirke sega v leto 1917, zadnja izdaja Martina Krpana pa je miniaturna, jubilejna izdaja ob 70-letnici založbe Mladinska knjiga iz leta 2015.

Zbirka med drugim obsega dve istoimenski deli iz leta 1943, Martin Krpan z Vrha pri Sveti Trojici. Prvi izvod je bil nagradna knjiga naročnikom Slovenčeve knjižnice, drugi pa je bibliofilska izdaja (št. 131 od 1.000 izvodov).

Leta 1965 je knjižica Martin Krpan izšla kot posebna številka Cicibana.

Leta 1981 so bile izdane faksimile rokopisa brez ilustracij ter izpod rok Cvete Stepančič ročno pisana knjiga, ki jo krasijo še risbe s tušem.

Pravijo, da »dober glas seže v deveto vas«, Levstikov pa s prevodi Martina Krpana v angleški, italijanski, nemški in tudi srbohrvaški jezik celo izven naših meja.

Poleg ogleda neprecenljive tiskane besede si na razstavi lahko preberete še o življenju in delu pisatelja, založniški nagradi, ki nosi njegovo ime (Levstikova nagrada) ter prehodite pot iz Litije do Čateža.

Dostopnost