Skoči na glavno vsebino

Ob mednarodnem dnevu strpnosti, 16. novembru, so učenci v OPB in na tematskih razrednih urah razmišljali o strpnosti. Tema letošnjega projekta je bila PAST UPRAVIČENE NESTRPNOSTI. Učenci so ozaveščali past upravičene nestrpnosti skozi prebiranje različnih zgodb. V 1. triletju so spoznali pravljico Vile Eksena Dinozaver Tiko in veliki zob (Ajda Bezenšek Špetič, Miran in Ksenija Pečnik). V 2.triletju so učenci poslušali prvi odlomek iz knjige Bratovščina sinjega galeba (Tone Seliškar). Učenci 3. triletja so prebrali odlomek iz knjige Lažniva Suzi (Desa Muck). Učenci so se pogovorili o prebranih zgodbah in pojasnili, kje so zasledili nestrpnost, kdo od knjižnih junakov je bil upravičeno nestrpen in kdo je morda ravnal tudi strpno. Pogovor so razširili tudi na njihove lastne izkušnje, pripovedovali so, kdaj so bili sami deležni upravičene nestrpnosti oz. kdaj so bili sami do sošolcev ali prijateljev upravičeno nestrpni. Razmišljali so tudi o nestrpnosti na internetu in spletnih družbenih omrežjih in opisali konkretne primere upravičene nestrpnosti. Ozavestili so, da je strpen odnos do sebe in vseh ljudi okoli nas temeljni pogoj za dobre medosebne odnose, ki si jih želimo prav vsi. Svoje doživljanje strpnosti oz. nestrpnosti so na čimbolj zanimiv način poskušali prikazati tudi z likovnimi oz. pisnimi  izdelki (pesmi, zgodbe). Vsa dela so razstavili v šolski avli, najbolj izvirni izdelki pa bodo sodelovali na natečaju Izobraževalnega centra Eksena, ki je organizator omenjenega projekta.

Koordinator projekta na šoli

Marjana Jazbinšek

 

 

Dostopnost