Skoči na glavno vsebino

Izbirni postopek

PONUDBA – IZBIRNI PREDMETI – za šolsko leto 2024/2025

Izbirni predmeti – 7. razred

Izbirni predmeti – 8. razred

Izbirni predmeti – 9. razred

Spoštovani učenci in starši!

Poleg obveznih predmetov osnovna šola izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda in pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence  od 4. do 9. razreda.

Izbirni predmeti se ocenjujejo. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih.

Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko, le tuji jeziki dve uri tedensko.

Vsebina izbirnih predmetov je predstavljena v tej publikaciji, objavljeni na šolskih spletnih straneh, podrobnejši učni načrti predmetov pa so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS:

Zakon o osnovni šoli določa, da učenec:

  • 7., 8. in 9. razreda izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi več, če s tem soglašajo njegovi starši;
  • razred in učenci od 4. do 9. razreda izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Učenec lahko neobveznega predmeta sploh ne izbere. Za učence, ki se bodo odločili, da bodo obiskovali neobvezni izbirni predmet, bo obiskovanje pouka obvezno (odsotnost bo potrebno opravičiti), prav tako bo ocena neobveznega izbirnega predmeta enakovredna ostalim.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko. V primeru uveljavljanja obiskovanja glasbene šole namesto obiskovanja izbirnih predmetov starši podpišejo izjavo na prijavnici.

Izbirni postopek poteka tudi preko spletne aplikacije eAsistent za starše in bo odprt od 15.  do 22. aprila 2024. Za izvedbo izbirnega postopka mora imeti vsaj eden izmed staršev  osnovni brezplačen paket eAsistent. Izvajali bomo le tiste predmete, za katere bo prijavljeno dovolj učencev. O tem, katere predmete bo obiskoval posamezni učenec, boste obveščeni pred koncem šolskega leta.

Upamo, da vam bodo informacije v publikaciji, ki smo jo pripravili, v pomoč pri izbiri izbirnih predmetov. Predlagamo vam, da odločitev o izbiri skrbno pretehtate in se po potrebi posvetujete tudi z razrednikom in drugimi učitelji.

Vesna Vidic Jeraj, ravnateljica

https://www.easistent.com/starsi

Upamo, da vam bodo informacije v publikaciji, ki smo jo pripravili, v pomoč pri izbiri izbirnih predmetov. Predlagamo vam, da odločitev o izbiri skrbno pretehtate in se po potrebi posvetujete tudi z razrednikom in drugimi učitelji.

 

 

Dostopnost