Skoči na glavno vsebino

Ob Mednarodnem dnevu strpnosti, 16. novembru, so učenci v OPB (1., 2., 3., 4. razred) razmišljali o strpnosti. Najprej so se seznanili z definicijo zapisano v Unescovi Deklaraciji o načelih strpnosti, ki pravi, da  je strpnost medsebojno spoštovanje, kjer spoštujemo drug drugega, kljub temu da smo si različni. Ker je bila letošnja tema projekta Z DRUGIMI RAVNAJ TAKO, KOT SI ŽELIŠ, DA BI DRUGI RAVNALI S TABO, so se najprej skozi pogovor poglabljali v svoj odnos do drugih in drugih do njih. Prihajali so do ugotovitev, da tudi sami včasih ne ravnajo tako, kakor bi želeli, da drugi ravnajo z njimi. V 1. triletju so učenci prisluhnili Andersenovi pravljici Grdi raček in ozaveščali strpen in nestrpen odnos junakov do glavnega lika grdega račka. Svoje doživljanje pravljice so tudi likovno poustvarili z ilustracijami. V 4. razredu pa je eden učenec svoje doživljanje strpnih odnosov izrazil v pesmi.

Učenci so sklenili , da je naloga vsakega posameznika, da ravna z drugim tako, kot želi da bi drugi ravnali z njim, saj bomo le tako lahko dosegli lepše in strpnejše  medsebojne odnose.

Vsa nastala dela so učenci razstavili na šolski razstavi. Najbolj izviren izdelek vsakega razreda pa bo sodeloval na natečaju Izobraževalnega centra Eksena, ki je organizator omenjenega projekta.

Koordinator projekta na šoli

Marjana Jazbinšek

Dostopnost