Skoči na glavno vsebino

Branje za bralno značko je vsesplošno slovensko kulturno gibanje in prostovoljna dejavnost, ki učence spodbuja k branju in dviga bralno kulturo. Osnovni cilj branja za bralno značko je vzgojiti bralca, ki bo rad bral vse življenje.

17. september je dan zlatih knjig, dan rojstva in smrti pisatelja Franceta Bevka in uradni začetek branja za bralno značko. Kot že zadnjih sedem let je Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS poskrbelo za obdaritev prvošolcev. Letos so podarili slikanico Ponikalnice pisatelja Moroslava Košute z ilustracijami Suzi Bricelj, s katero se bodo učenci ob družinskem branju poklonili tudi pisateljevi 85-letnici. Slikanico so prejeli prav vsi prvošolci v Sloveniji ter slovenski otroci zunaj slovenskih meja.

Na naši šoli že vrsto let beremo za bralno značko in tako bo, verjamemo, tudi v tem šolskem letu.

Učenci in učiteljice 1. razreda

Dostopnost