Skoči na glavno vsebino

Društvo Radi pišemo z roko, ustanovljeno leta 2017, nas preko dogodka Teden pisanja z roko že tretje leto zapored ozavešča o pomembnosti tovrstnega pisanja. Letošnji slogan omenjenega tedna je »V naši družini radi pišemo z roko«.

Iznajdba pisave je po mnenju mnogih najimenitnejši dosežek človekovega razuma in iznajditeljske spretnosti – iznajdba vseh iznajdb.

Angleški filozof, pisatelj, zgodovinar, pravnik in državnik, Francis Bacon, je zapisal: «Branje človeka izpopolnjuje …, pisanje mu da natančnost.« Pisanje z roko je pomembna spretnost, ki jo razvijamo z vajo. Utrne se nam več zamisli, ohranjamo dolgotrajnejšo pozornost, razvijamo fino motoriko. Hkrati informacijo, ki jo napišemo z roko, v spominu ohranimo dalj časa.

(Za)pisana beseda nas naredi nesmrtne, večne in tako smo v knjižnici s tematsko razstavo oživili vrste pisav, pisala in pisne podlage od pradavnine do danes ter pojme, vezane na pisavo.

Zato se ustavimo pri paleografiji, vedi o nastanku in razvoju pisav; grafologiji, vedi, ki analizira in proučuje pisavo; kaligrafiji, umetnosti lepega pisanja; stenografiji oz. tesnopisu; piktografiji, začetni obliki vseh pisav.

Seznanimo se s posebnimi abecedami in zapisi: Braillovo abecedo (abecedo oz. pisavo slepih), znakovno abecedo (jezikom gluhih), Morsejevo abecedo (telegrafsko pisavo), Winklerjevo (signalno) abecedo ter notnimi zapisi glasbe.

Skozi prostor in čas nas popeljejo jamske poslikave, klinopisi, egipčanski ter majevski hieroglifi, feničanska pisava, grška pisava, glagolica, latinica in cirilica, hebrejska, indijska in arabska pisava, japonske pismenke ter rune.

Razstavo še dodatno obogati slikovno gradivo omenjenih pisav, kar nekaj tiskanih virov, napisanih v teh pisavah ter osebna zbirka kaligrafskih pripomočkov.

Za konec pa v razmislek latinski pregovor:

»Quod scribit bis legit.«

 »Če nekaj zapišeš, je kot bi dvakrat prebral.«

Dostopnost