Skoči na glavno vsebino

Letošnji slogan Evropskega tedna mobilnosti je “Gremo peš”. Zato smo se z učenci 1. triletja odpravili peš in na poti z zastavicami, ki so jih učenci sami naredili, opozarjali voznike na pešce v prometu. Pot nas je vodila od šole do krožišča pri Mercatorju, nato smo nadaljevali po pešpoti do stare graščine in se mimo stare šole in cerkve v Boštanju vrnili nazaj do šole.

V ŠOLO PEŠ ALI S KOLESOM

Ena izmed dejavnosti v EVROPSKEM TEDNU MOBILNOSTI je bila tudi SPREMLANJE NAČINA PRIHODA UČENCEV V ŠOLO.

Učence smo spodbujali, da v šolo pridejo peš oz. s kolesom.

Učitelji smo se z učenci pogovorili o pozitivnem vplivu hoje in kolesarjenja na naše zdravje in o pomenu varovanja okolja.

Predstavniki razrednih skupnosti  so cel teden beležili, koliko učencev je v šolo prišlo peš oz. s kolesom.

Povečalo se je število otrok, ki so v šolo prihajali na zdrav in okolju prijazen način.

Peš je prihajalo v šolo 32 %, s kolesom pa 10 % učencev.

Upamo, da bodo učenci še naprej čim pogosteje hodilo peš in kolesarili.

Dostopnost