Dejavnosti – marec

DATUM AKTIVNOST OPOMBE: 1. 3. (sreda) Oddelčni roditeljski sestanek za starše učencev 5. razreda – Šola v naravi 1.  3. (sreda) Svet zavoda OŠ Boštanj 2. 3. (četrtek) Produkcija LIJA MEDIA – video delavnice za učence 9. razreda 2.  3. (četrtek) Seminar za strokovne...