Skoči na glavno vsebino

V šolski projekt Moja Slovenija so vključeni učenci 5.a in 9. razreda.

Projekt poteka skozi celo šolsko leto. V 5. razredu učenci na temo Slovenije, s poudarkom kulturne dediščine v letu 2017/2018, letos  kulinarike, oblikujejo referate in jih predstavljajo svojim vrstnikom v razredu in kot uvod v obravnavo teme tudi učencem v 9. razredu. Po obravnavani temi v 9. razredu pa učenci obiščejo 5. razred in predstavljajo svoje referate učencem v 5. razredu. Izkazalo se je, da je medvrstniško sodelovanje zelo zaželeno, saj otroci odgovorno opravljajo svoje delo in se pri tem tudi medvrstniško učijo, nadgrajujejo svoje znanje na zabaven način.

V mesecu maju  nastaja razstava del – makete, plakati, likovni izdelki na temo kulturne dediščine v lanskem letu, letos pa bo kulinarika.

V spodnji galeriji si lahko ogledate prvi obisk učencev 9. razreda. Ker so imeli predstavitev Alpskih pokrajin, so nam spekli okusno alpsko torto.

Projekt Moja Slovenija izvajamo že 3. šolsko leto in se je izkazal, kot primer dobre prakse na Osnovni šoli Boštanj.

Ciljna skupina projekta so učenci 5. in 9. razreda.  Glede na dejstvo, da se učni cilji in vsebine pri pouku družbe v 5. razredu in geografije v 9. razredu prepletajo, smo se odločili, da se medpredmetno povežemo. Preden je projekt zaživel, sva temeljito pregledali učna načrta družbe za 5. in geografije za 9. razred ter izločili tiste cilje, ki se vsebinsko ujemajo. Ugotovili sva, da je vsebina zelo aktualna, saj vzgajamo otroke v duhu vrednot do svoje domovine in medvrstniškega povezovanja in pomoči. Vsako leto dajemo poudarek določenem segmentu; v prvem letu smo raziskovali naravne lepote Slovenije, drugo leto kulturno dediščino, letos pa kulinariko. Skozi leto učenci raziskujejo, izdelajo referat in ustvarjajo didaktične praktične izdelke, ki jih uporabimo pri zaključni razstavi ob koncu projekta. Slovesno zaključimo tudi s kulturno prireditvijo ob dnevu državnosti vsem učencem naše šole in gostom. Pri projektu je pomembno sodelovanje med učiteljico razredne stopnje in učiteljico geografije, ki učence pripravljata na predstavitve in vodenje izobraževalnega procesa ter časovnem usklajevanju. Medvrstniško sodelovanje poteka tako, da učenci 5. razreda predstavijo svoj referat sprva v svojem razredu, nato pa učencem 9. razreda in jim podajo osnovne informacije, kot uvod v učno uro. Nato nam učenci 9. razreda predstavijo svoj referat, kot ponovitev in nadgradnja znanja. Ob tem pripravijo zanimivo nalogo in učence animirajo ter vodijo skozi reševanje. Predstavitev se učenci veselijo in spodbujajo takšno obliko pouka. Projekt sva zasnovali učiteljica geografije Mateja Jazbec in učiteljica razredne stopnje Tadeja Udovč.

Dostopnost